A Szektor zászlaja
A Szektor zászlaja
Forrás: a szerzők
A könyv címében és a szövegben is előfordul a szektor szó, de mit is jelent ez esetben?


A 23. század óta az emberek lakta csillagrendszerek gyűjtőneve a Szektor. Hasonlóan használják, mint ma a világ szót.

Az elnevezés a második kolonizációs korszakban (2230–2305) tűnt fel először. Azóta elterjedt, és minden ember számára köztudott és természetes fogalommá vált.

A Szektor jelenleg öt csillagrendszerből tevődik össze: Szol (Naprendszer), Szíriusz, Barnard-csillag, Alfa Centauri és Ross 128. Ezek közül a Szol és a Szíriusz az Unió, az Alfa Centauri és a Ross 128 a Kereskedelmi Szövetség fennhatósága alatt áll, a Barnard-csillagrendszer pedig független.

Ezeken kívül még más csillagok körül is előfordulnak emberek, de azokban nincsenek állandó kolóniák, csak bányászat folyik.

2401-ben felbukkant egy zászló-koncepció is a Szektorra, melyet azóta félhivatalosan mindenhol elismernek.